خدمات ما در بازرسی بین المللی پُرسا

  متخصصین این شرکت همواره آماده و آشنا با کلیه بنادر در جنوب و شمال و مناطق صنعتی ایران برای انجام بازرسیهای لازم به شرح زیر می باشند:

1. بازرسی نفت خام، فرآورده های نفتی و پتروشیمی

- بازرسی بارگیری و تخلیه نفتکشها
- بازرسی و کنترل نقل و انتقال مواد نفتی شامل نفت خام، فرآورده، گاز و مواد شیمیائی
- بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق کشتی به کشتی
- تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خام و فرآورده های نفتی (Loss Control)
- بازرسی و کنترل کمی و کیفی مواد نفتی و صدور اسناد لازم
- تصحیح اندازه گیریهای خودکار (Meter Proving)
- اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- نمونه برداری جهت امور مربوط به عملیات ترخیص کالاهای نفتی

2. بازرسی فنی گاز و آب

- نظارت بر تاسیسات گازرسانی
- بازرسی کالا و تجهیزات
- بازرسی لوله های فلزی و پلی اتیلن
- بازرسی و نظارت بر ساخت ایستگاه تقلیل فشار
- بازرسی از کنتورهای دیافراگمی
- اجرای پروژه ها
- بازرسی و سیستم های حفاظت کاتدی
- بازرسی از تاسیسات و خطوط در حال بهره برداری
- نمونه برداری جهت امور مربوط به عملیات ترخیص کالاهای گازی

3. بازرسی کشتی های فله بر و کانتینری

- بازرسی آبخور ( Draft survey )
- بارشماری

4. بازرسی ایمنی شناورها

- صدور گواهی یدک کشی (Towing )
- بازرسی خسارت کشتی و تجهیزات باربرداری ( Damage Survey )

5.بازرسی بیمه ای

- بازرسی بیمه کالا و بدنه و ماشین آلات شناورها
- بازرسی P & I

6. بازرسی انواع کالاهای تجاری

- بازرسی قبل از حمل
- بازرسی از کالاهای صادراتی
- نظارت و بررسی وضعیت
- آزمایش و نمونه برداری بر اساس استاندارد ملی و بین المللی
در زمینه:
• نفت و مواد نفتی و پتروشیمی
• مواد معدنی
• کالاهای صنعتی: تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی
• کالاهای مصرفی: شیمیایی و پلیمری

شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش