ماموریت

انواع بازرسی کالا در بخش های صادرات و واردات و بازرسی استاندارد و مکانیکال و بازرسی های مرتبط با شرکت های نفتی و گاز و مشاوره بانکی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تامین اعتبار بانکی و ارائه طرح های توجیهی و قابل دفاع و اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری می خواهیم با عرضه بهترین تجربه به مشتریان که به آنها خدمت میکنیم، موفق ترین ها باشیم.

چشم انداز

"فعالیت بر مبنای بازرسی کالا و تاییدیه فنی بازرسی و ارائه طرح های سرمایه گذاری توجیهی به همراه نظارت بر اجرای پروژه ها در سطح کشور و جهان"

خط مشی ما مبتنی بر تخصص گرائی با توجه به اصل یادگیری می باشد.

در این راه برآورده نمودن انتظارات مشتریان، ناظران، شرکای تجاری و مراجع ذیصلاح با به کارگیری اصول کیفی و ایمنی کار بازرسی و درنظر گرفتن کلیه موارد زیست محیطی در تمام سطوح از اهداف ما می باشد.

برای رسیدن به این مهم خود را ملزم به اجرای معیارهایی می دانیم:

– خلق ارزش برای مشتریان

– آموزش کارکنان

– بهبود مستمر و توجه به کیفیت

– رعایت اصول ایمنی و محیط زیست

– توجه به کیفیت و الزامات

– تعهد، وفاداری و محرمانگی

– نهادینه شدن اصول سازمانی

خط مشی
شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش