شعبه های ما

لیست شعبه های شرکت بازرسی بین المللی پرسا به شرح زیر می باشد: دفتر مرکزی: بوشهر، خیابان شهید مطهری، ساختمان مسیله، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ ، کدپستی ۷۵۱۴۸۱۹۹۹۱ Unit 601, 6th Floor, Masileh Building, Motahri St. Bushehr,

مشاهده کامل خبر

شرکت بازرسی بین المللی پرسا

شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا در سال ۱۳۹۱ توسط گروهی از بازرسان متخصص و با تجربه کشور در زمینه بازرسی از  کشتی  و کالا و محمولات نفتی و گاز و مخازن و اوزان و … تحت

مشاهده کامل خبر
شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش