شعبه های ما

لیست شعبه های شرکت بازرسی بین المللی پرسا به شرح زیر می باشد:

دفتر مرکزی: بوشهر، خیابان شهید مطهری، ساختمان مسیله، طبقه ششم، واحد 601 ، کدپستی 7514819991 Unit 601, 6th Floor, Masileh Building, Motahri St. Bushehr, Iran
P.C: 7514819991    Phone: +98 77 33 563 450   Fax: +98 21 776 438
Website: www.porssa.com       Email: ops@porssa.com
آدرس: جزیره خارگ، خیابان بوستان معلم ساختمان خلیج فارس کد پستی 7546175666

Tel:   +98 (0) 77 58 28 12 39               

E-mail:   kharg@porssa.com        

Mobile:  +98 (0) 917 961 0460

·   بوشهر
آدرس: بند عسلویه، ورودی شیرینو، کوچه اول سمت چپ، پلاک 58، کد پستی 7539168096

Telefax:  +98 (0) 77 37323039

E-Mail: ops@porssa.com 

Mobile:  +98 (0) …

·   بوشهر
آدرس: شیراز، بلوار معالی آباد، خیابان خلبانان، کوچه جماران روبروی باغ خانواده پلاک 289 کدپستی 7187775778

Tel:   +98 (0) …               

E-mail:   …@porssa.com        

Mobile:  +98 (0) …

·   فارس
آدرس: یاسوج، مهریان، بین مهر 16 و 18، جاده سی سخت کدپستی 7591464258

Tel:   +98 (0) …               

E-mail:   …@porssa.com        

Mobile:  +98 (0) …

·   کهگیلویه و بویراحمد
آدرس: مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9، صیاد 9/5 ، پلاک 33 کدپستی 9179686797

Tel:   +98 (0) …               

E-mail:   …@porssa.com        

Mobile:  +98 (0) …

·   خراسان رضوی

شعبه های ما دیدگاه

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش